About us
บริษัท ดองเฮง จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เบ้าหล่อ เบ้าหลอม แท่งอุดเบ้า แท่งคนโลหะ ปะเก็นแผ่นรอง ปลอกสวมเบ้า และอุปกรณ์
ทนความร้อนที่ทำจากผลิตภัณฑ์กราไฟต์, เซรามิก รวมทั้งจัดจำหน่าย อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในวงการจิวเวลรี่และอุตสาหกรรมการหล่อ
และเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายเครื่องเลเซอร์แกะสลัก เครื่องเลเซอร์เชื่อมภายใต้แบรนด์    ซึ่งได้รับการยอมรับในวงการ การันตี ด้วยยอดขายมากกว่า 600 เครื่อง พร้อมทั้งศูนย์บริการแกะสลักงานเลเซอร์  
บริษัท ดองเฮง จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรให้มีรูปแบบที่ดียิ่งขึ้น ทันสมัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกระบวนการผลิตรวมถึงคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพดี นำมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายที่ว่า
“ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มประสิทธิผลทางการผลิตได้ ”
เรายังมีบริการให้คำปรึกษาสำหรับการหล่อโลหะงานเครื่องประดับอัญมณีและอื่นใด ที่เกี่ยวข้องโดยผู้แนะนำที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์จริงในแขนงงานการผลิตอัญมณีมานานกว่า 20 ปี
ปี 2550 บริษัท เสินเจิ้น กราไฟต์ ดีเวลลอป จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการเป็นผู้ผลิต เบ้าหล่อ เบ้าหลอม กราไฟต์ และเซรามิก รวมถึงอุปกรณ์ทนความร้อนอื่นๆ โดยแยกแขนง ออกจาก บริษัท แอดวานซ์ ดี.เค. (ประเทศไทย) จำกัด ( บริษัทในเครือ)
ปี 2552 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวิลด์ รีซอร์ส เทรดดิ้ง ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของตลาดเบ้ากราไฟต์ และตลาดสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และ เครื่องจักร ในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่
ปี 2557 บริษัท ดองเฮง จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น โดยรวบรวมสินค้า และบริการทั้งหมด มาไว้เป็นหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น